Erziehung im breiten Sinne

Erziehung im breiten Sinne
ugdymas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybę kuriantis žmonių bendravimas sąveikaujant su aplinka bei žmonijos kultūros vertybėmis. Ugdymas – bendriausia pedagogikos kategorija, apimanti auginimą, švietimą, mokymą, lavinimą, auklėjimą, formavimą. Šias ugdymo sąvokas sieja komplementarus ryšys – jos viena kitą papildo ir sukuria naujas sąvokas, skiriamas auklėjamasis mokymas, lavinamasis mokymas ir lavinamasis auklėjimas. Minėtas sąvokas taip pat sieja funkcinis ryšys: 1) švietimas realizuojamas mokymu; 2) mokymo paskirtis – ne tik išmokyti, bet ir lavinti, auklėti; 3) auklėjimo paskirtis – ne tik perteikti ugdytiniams kultūros vertybes, bet pagal jas formuoti ir jų elgesį, asmenybę. Ugdymo funkcijas galima pavaizduoti taip: auginimas → švietimas → mokymas → lavinimas → auklėjimas → formavimas. Ugdymo procesas vyksta konkrečioje istorinėje-kultūrinėje situacijoje, kolektyve arba mokytojui ir mokiniui individualiai bendraujant, dirbant su skirtingomis asmenybėmis, naudojant ugdymo turinį, metodus ir metodologinius būdus, šį procesą koreguojant, kryptingai valdant ir tobulinant. Ugdymas vyksta derinant veiklą, bendravimą, bendradarbiavimą, santykius ir sąveiką. Tai labai sudėtingas, daugiaaspektis procesas, jame vyrauja bendravimas – išorinė ir vidinė sąveika keičiantis informacija, patirtimi. Todėl galima skirti dvi ugdymo puses: išorinę (pedagoginiai ugdymo veiksmai) ir vidinę (ugdymosi vyksmai). Ugdymo terminą į lietuvių pedagogikos terminiją įvedė S. Šalkauskis. atitikmenys: angl. education in broad sense vok. Erziehung im breiten Sinne rus. воспитание в широком смысле

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Erziehung im breiten Sinne — ugdymas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Bendriausioji pedagoginė kategorija – asmenybę kuriantis žmonių bendravimas sąveikaujant su aplinka. atitikmenys: angl. education in broad sense vok. Erziehung im breiten Sinne, f rus.… …   Sporto terminų žodynas

  • Erziehung im breiten Sinne — ugdymas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Planingas kito asmens veikimas siekiant išugdyti tokias savybes, kurių jis dar neturi arba turi tik jų užuomazgą (pvz., tėvynės meilės ugdymas, jėgos ugdymas). Pagrindiniai vienas nuo… …   Sporto terminų žodynas

  • Erziehung im breiten Sinne — ugdymas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tikslinga ugdytojo ir ugdytinio sąveika, brandinanti žmogaus biofizinę sandarą, psichiką, santykius, kultūrą ir dvasią. atitikmenys: angl. education in broad sense vok. Erziehung im… …   Sporto terminų žodynas

  • Erziehung im breiten Sinne — ugdymas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tikslingas bendravimas, santykiavimas, sąveikavimas, poveikio darymas, dalyvavimas situacijų kaitoje dvasinės ir materialinės kultūros pagrindu. atitikmenys: angl. education in broad… …   Sporto terminų žodynas

  • education in broad sense — ugdymas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybę kuriantis žmonių bendravimas sąveikaujant su aplinka bei žmonijos kultūros vertybėmis. Ugdymas – bendriausia pedagogikos kategorija, apimanti auginimą, švietimą, mokymą, lavinimą, auklėjimą …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • ugdymas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybę kuriantis žmonių bendravimas sąveikaujant su aplinka bei žmonijos kultūros vertybėmis. Ugdymas – bendriausia pedagogikos kategorija, apimanti auginimą, švietimą, mokymą, lavinimą, auklėjimą,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • воспитание в широком смысле — ugdymas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybę kuriantis žmonių bendravimas sąveikaujant su aplinka bei žmonijos kultūros vertybėmis. Ugdymas – bendriausia pedagogikos kategorija, apimanti auginimą, švietimą, mokymą, lavinimą, auklėjimą …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • education in broad sense — ugdymas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Bendriausioji pedagoginė kategorija – asmenybę kuriantis žmonių bendravimas sąveikaujant su aplinka. atitikmenys: angl. education in broad sense vok. Erziehung im breiten Sinne, f rus.… …   Sporto terminų žodynas

  • ugdymas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Bendriausioji pedagoginė kategorija – asmenybę kuriantis žmonių bendravimas sąveikaujant su aplinka. atitikmenys: angl. education in broad sense vok. Erziehung im breiten Sinne, f rus.… …   Sporto terminų žodynas

  • воспитание — ugdymas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Bendriausioji pedagoginė kategorija – asmenybę kuriantis žmonių bendravimas sąveikaujant su aplinka. atitikmenys: angl. education in broad sense vok. Erziehung im breiten Sinne, f rus.… …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”